Високи води заради дъждовете и снеготопенето застрашават много места в страната.

Заради очакваните нови валежи продължава контролираното изпускане на язовирите в Карнобатско. Заради повишаване на нивото на Дунав при Лом започва денонощно наблюдение на дигите.

Засега няма опасност за населението.

В момента опасността за жителите в село Сърнево е отминала, но язовирите над селото все още са пълни. Водата от тях се изпуска в р. Русокастренска, която е пълноводна и сега.

От реката треперят и в село Ливада, което беше наводнено през есента. В съседното Тръстиково дигата е пропаднала на няколко места, а в Полски извор деретата са задръстени и преливат.

Местните хора казват, че при всеки по-сериозен дъжд, деретата се рушат.

Пари за почистване обаче няма.

Община Карнобат има изготвен проект за 300 хил. лв. за прочистване на коритото на р. Русокастренска, но вече няколко години чака парите от държавата.

Властите наблюдават и нивото на река Дунав, но към момента няма опасност за населението и повод за притеснение.

Адекватни ли са мерките на държавата във връзка с преливащите язовири?