Днес се очакват известни повишения на нивата на реките в Южна България. По-съществени краткотрайни повишения са възможни в Източнобеломорския басейн, съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие речните нива в страната са продължили да се понижават или са останали непроменени. Незначителни повишения са регистрирани при измервателни пунктове в поречията на Тунджа и Марица.

Протичащите водни количества в по-голямата част на Дунавския и Източнобеломорския басейн са над средногодишните стойности, а в Черноморския и Западнобеломорския басейн са под и около тях, се посочва в съобщението.

Днес се очакват известни повишения на нивата в Южна България, в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, като по-съществени, краткотрайни повишения са възможни в Източнобеломорския басейн.

В останалата част от страната речните нива ще продължат да се понижават или ще се задържат, отбелязват от МОСВ.