Млад свещеник кръщава безплатно деца от неделното училище в поверената му църква. Техен кръстник ще е жена, преподавала на родителите им. 

Всеки час в неделното училище в с. Медковец започва с молитва. За да има място за повече деца, местният свещеник Тодор преотстъпил приемната си. Понякога уроците се провеждат и в църквата. 

„Това ще им помогне и във взаимоотношенията с хората, да възпита морал в тях. Да знаят  кое е правилно, кое е редно и кое е грях", посочи преподавателят по вероучение Данила Иванова.

Понеже в училището учат християнчета, попът решил да кръсти все още непокръстените безвъзмездно. Тяхна кръстница ще е жената, която работи в храма. Тя самата е учителка и е преподавала на родителите им.

Заедно с уроците по вяра, скоро църквата отбелязва век и половина от величествения си градеж. Той е разрешен с ферман, поставен сега на видно място сред иконите.