Няма да има бетон и големи хотели до плажа на Карадере и в другите защитени зони по Черноморието. Общият устройствен план на Бяла няма да допусне застрояване, гарантира министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова във Варна.

Всички планове за строителство ще бъдат съобразявани с екологичното законодателство, а действащите, които му противоречат, са невалидни. Уверението идва седмица седмица след протестите срещу застрояването на областта.

Един от последните девствени плажове попада под пълна забрана за стопанисване и поставяне на всякакви съоръжения. В зоната зад плажа е имало 70 разрешения за строеж, но те са изтекли, не могат да се подновят и няма да се реализират.

Тези подробни устройствени планове, в които попадаше и проект за огромен луксозен къмпинг, нямат екологична оценка, противоречат на законите и няма да бъдат част от бъдещия Общ устройствен план на община Бяла.

„Спазвайки екологичното законодателство, там може да бъде издаден ПУП, но той ще трябва да спазва параметрите и на екологичното, и на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който предвижда много по-леко, по-ниско и с по-малка плътност на застрояване на постройките в тази територия”, заяви регионалният министър Лиляна Павлова.