Проверка на няколко институции откри замърсяване на водите на Струма и нейните притоци Рилска и Джерман, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът на замърсяване е ТЕЦ „Бобов дол“. Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за с. Покровник, община Благоевград, обходени са участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман.  

Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на р. Джерман, в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“. 

Дружеството е титуляр на Комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в р. Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“, с изключително високо съдържание на замърсители, съобщават от МОСВ.

Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване. След получаване на резултатите ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно-наказателна отговорност, уточняват още от МОСВ.

Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради установено системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда.

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ – РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“. Това каза вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов след като вчера изненадващо посети ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“.

Той изтъкна, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от РИОСВ – че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин.

Министър Сандов припомни, че срещу много ТЕЦ в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда, извършват се постоянно и проверки от институциите. „България има наказателни процедури от ЕК, свързани с дейността на ТЕЦ.

Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!