Министерството на икономиката започва проверка в ДКК за финансова злоупотреба. Във ведомството е получен сигнал, който е провокирал действията, а към момента са изискани документи.

Според Министерството на икономиката и индустрията Държавната консолидационна компания към този момент не е изплатила дължимия по закон дивидент към Държавния бюджет, като сумата е над 12 млн. лева.

ОТ ДКК не са представили пред министъра на икономиката и индустрията, в качеството му на орган упражняващ правата на държавата, нито индивидуален, нито консолидиран отчет. С това е допуснато да се забавят и постъпленията към държавния бюджет, които са изключително важни в година на толкова кризи, допълват от МИИ.

В съобщението се посочва, че ДКК функционира в разрез със Закона за публичните предприятия, тъй като съветът на директорите не е в състав от петима членове.