Заетите в IT сектора у нас не искат нереалистично високи заплати - 84% от средното ниво специалисти и 36% от старшите искат между 3000 и 5000 лв. Това е заключението от проучване на компания за подбор на кадри.

В продължение на две седмици са анкетирани 453 IT специалисти, които са споделили за желаното от тях възнаграждение, в какъв тип фирми и екипи искат да работят, кои допълнителни придобивки натежават при избора им и в какъв процес по подбор предпочитат да участват.

Очакванията

От проведеното изследване става ясно, че представата за необосновано високи заплати в теологичния сектор е по-скоро мит. 36% от старшите специалисти предпочитат нетно месечно възнаграждение в диапазона 3000-5000 лв., 38% - в рамките на 5000-7000 лв., а за малко над 1/4 предпочитанията са за над 7000 лв.

При специалистите средно ниво очакванията са по-категорични и ясно обособени. Цели 84% е делът на служителите, които искат нетно месечно възнаграждение в диапазона 3000-5000 лв. Почти 1/10 са тези, които очакват заплащане в рамките на 5000-7000 лв. Останалите 6% биха работили и за доход под 3000 лв. месечно.

При тепърва стартиращите своята кариера в IT индустрията очакванията за месечно нетно възнаграждение са както следва: 82% биха предпочели то да е в диапазона 2000-3000 лв., а 18% биха склонили и на заплата под 2000 лв. 

Независимо от конкретните желания за размера ѝ, заплатата е била почти единодушно (96%) посочена като фактора с най-голямо значение при избор на нов работодател. 

Дистанционната работа и допълнителната отпуска

На въпроса кои придобивки са най-желани, 68% от участниците в изследването са посочили допълнителните дни отпуска, следвани от хоум офис (66%) и допълнително здравно осигуряване (49%). 

За 72% от IT специалистите възможността за дистанционна работа е водещ фактор при избора на ново служебно място. Втора по предпочитания сред видовете работа е извършваната предимно в екип (58%), а трета – изискващата комуникация с всички активни страни в процеса (36%). 

Като определящи фактори при избора на конкретна компания участниците в проучването поставят на първо място нейните ценности (57%), втора по важност е дейността на конкретната фирма (52%), а трета – нейната репутация (48%).

Освен заплатата като водещ фактор, не е за подценяване и фактът, че по-голямата част (71%) от IT специалистите у нас биха искали да имат възможност да работят с най-съвременните технологии в областта им. Други фактори, които са от значение, са локацията на офиса (48%) и предоставените обучения (47%). 

Повечето кандидати за нова работа в IT сферата предпочитат да преминат през 2 или 3 интервюта със специалисти от компанията, преди да решат дали искат да работят за нея. Любопитен факт за отрасъла е, че 6% от участниците споделят, че не комуникират със специалисти по подбор, а сами откриват възможности за професионална реализация.