Броят на контролните точки на младите шофьори се намалява от 39 до 26, отпада обаче и отнемането на точки при някои нарушения – това гласят промените в специалната наредба на МВР (Наредба № Із-2539 от 2012 г.), обнародвани в „Държавен вестник”.

След измененията контролни точки няма да се отнемат за:

– неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище. Досега за това се отнемаха 6 контролни точки;

– престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението. Досега и за това се вземаха 6 контролни точки;

Повече обаче са точките, които ще се отнемат при повторно преминаване на червен светофар – 12. Първият път това нарушение се наказва с отнемането на 8 точки.

Същото е и наказанието при повторно преминаване на пешеходна пътека, без да се даде предимство на пешеходеца.

Промени има и в частта за управление на моторно превозно средство (МПС) без регистрационни табели. Досега при управление на спряно от движение МПС се отнемаха 5 точки.

С новите изменения обаче ще се отнемат 8 точки за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места.

За управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер, ще се вземат 10 контролни точки.

Промяната вероятно е свързана с новите правомощия на контролните органи при определени нарушения да свалят регистрационните табели на автомобилите на провинилите се шофьори на място.

Другата голяма промяна се отнася до броя контролни точки, които младите шофьори получават – досега всички правоспособни шофьори получаваха по 39 точки.

От 1 юли обаче шофьорите, които получават книжка за първи път, ще имат 26 точки. Пълният брой точки (т.е. още 13), ще получат след стаж зад волана от две години.

Според сега действащото всички шофьори имат контролен талон с точки (т. нар. „син” талон) с 39 точки, които при различни провинения се отнемат, обикновено заедно с глоба.

Снимка: bTV

Когато точките се изчерпят напълно поради нарушения, шофьорът губи правото си да управлява автомобил и трябва да върне книжката си. За да получи правото да шофира отново, той трябва да изчака период от 6 месеца, а след това да се яви отново на изпит по кормуване, да решава листовки, да посещава курсове по теоретическа подготовка и пр. – т.е. той е приравнен на съвсем нов шофьор.

Ако обаче броят точки е намалял, но не е изчерпан, шофьорът може да възстанови 30% от първоначалните точки (т.е. 13 точки) на година, като ходи на специални курсове за допълнително обучение.

На другия полюс са примерните шофьори, които шест години не са имали никакви нарушения – т.е. могат да поискат т.нар. „златен талон” (по-скоро оранжев на практика).

Той обаче не се получава автоматично – за него трябва да се подаде заявление и да се плати такса в КАТ, макар и скромна. Този талон дава право на провинил се водач (но само при първо нарушение, и то не за всички нарушения) да не му се отнемат контролни точки.