Върховната административна прокуратура (ВАП) образувала преписка по публикации в медиите, свързани с повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщиха от ВАП.

Оттам напомниха, че от 1 юли с решения на КЕВР цените на тока се увеличиха средно с 4,4%, а на топлата вода и парното – средно с 16,23%. Повишена беше и цената на природния газ за месеца.

„Публикациите навеждат на данни за неправомерно увеличение на цената за предоставяне на топлоенергия, като се слага акцент върху обстоятелството, че действащата Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия създава предпоставки за нереално ценообразуване във вреда на крайните потребители. Констатирано е, че покачването на цените за топлинна енергия от 01.07.2021 г. е в противоречие с на чл. 2, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който производството, преносът, разпределението и търговията с топлинна енергия се извършват при гарантиране защитата интересите на потребителите“, уточняват от прокуратурата.

В тази връзка ВАП очаква от председателя на КЕВР отговор в кратък срок дали са предприети действия за промяна на Наредба № 5 във връзка с цените на топлинната енергия и да предостави административната преписка по вземане на решението за завишаване цените, с оглед преценка за законосъобразност при вземането му.

След анализ на получените резултати ВАП ще се извърши преценка за предприемане и на последващи действия по реда на надзора за законност.

КЕВР обяви, че ще съдейства на проверката 

Комисията веднага отговори, че ще съдейства на проверката и ще отговори на всичките им поставени въпроси в законоустановения срок. 

В мотивите към решението за цените от 1 юли енергийният регулатор подробно е отговорил на всеки един от аргументите на Омбудсмана и ги е отхвърлил като неоснователни. 

От комисията съобщиха, че твърденията, че потребителите са кредитирали топлофикациите с почти 30 милиона не е вярно.

„Това са данни към м. април т.г. До края на едногодишния ценови период, който изтече в края на м. юни 2021 г., цената на природния газ показа стръмно увеличаване. Ежемесечно определяна цена е неприложима, защото това означава на всяко първо число на всеки месец да бъде отчитана потребената топлинната енергия“.

Към този начин на отчитане и ценообразуване може да се мине едва през 2027 година, тъй като дотогава всички абонати трябва да имат уреди с дистанционно отчитане.