Прокуратурата предлага промени в Наказателния кодекс, които да отразят престъпленията от омраза. В предложенията, изпратени до Народното събрание, към съставите за телесни повреди и убийство искат да се добавят „хомофобски и трансфобски“ подбуди, както и да се предвидят престъпления по расистки, ксенофобски, хомофобски и трансфобски подбуди.

Предлага се също изрично включване на признаците „сексуална ориентация, пол, полова идентичност и изражение на пола“.

Друг акцент е, че е обмислена и необходимостта от криминализиране на поробването, което е факт в повече от 25 държави от Европейския съюз, но не и България. У нас предложението е акцентирано върху трафика на хора във всички форми.

Като сериозен проблем за ефективността на борбата с корупцията е дефинирано определянето на провокацията към подкуп като престъпление. За да се даде възможност за своевременно разкриване и доказване на подкупа провокацията не следва да е престъпление, а да се използва като проактивен инструмент и дори като специално разузнавателно средство.

Предвиждат се и промени в областта на престъпленията по транспорта, сред които увеличаване на санкциите за шофиране в нетрезво състояние или под влиянието на наркотици, както и вземане на мерки с цел превенция.

Пакетът от експертни предложения е изпратен в Народното събрание.