Взривните вещества, останали от унищожения завод „Миджур” край Горни Лом, не се съхраняват правилно и има риск от нова трагедия. За това предупреждават от прокуратурата.

При производствена авария на 1 октомври 2014 г. предприятието беше разрушено, а 15 души загубиха живота си.

Кметът и председателят на Общинския съвет в Чупрене са сигнализирали до прокуратурата, че и към момента складовете на завода не покриват всички изисквания за безопасност и са застрашени живота и здравето на населението.

Към сигнала е приложен и протокол от проверка, извършена от МОСВ, съвместно с представители на МВР, при която е установено, че в складове на завода се съхраняват огромен брой взривни вещества, взривни изделия и средства за взривяване.

Върховната административна прокуратура е проверила сигнала и е установила, че на територията на завода няма средства за ранно предупреждаване на персонала, компетентните органи и населението.

Освен това фирмата, отговорна за съхранението и безопасността на опасните материали, не е показала договори за въоръжена охрана или документи за собствени или наети складови помещения.

Заключението на ВАП е, че неспазването на нормативните изисквания може да доведе до опасности за широк кръг лица, предвид потенциалната опасност на въпросните вещества. Освен това е преценено, че случаят е особено спешен и изисква незабавна намеса от компетентните органи.