Доставчици по програмата „Училищен плод” са принудени да търсят пари от училищата и детските градини, за да покрият разходите си. Държавен фонд „Земеделие” бави изплащането на дължимите суми към няколко фирми.

Фирмата на Милена Рашева доставя плодове и зеленчуци на 800 училища и детски градини.
Но за цялата учебна година не е получила парите си от Фонд „Земеделие”.

Фондът ѝ дължи 700 хил. лв. и е принудена да търси парите от училищата и детските градини.

Над 460 деца от столичното 51 СУ получават плодове от фирмата на г-жа Рашева. Преди седмица училището получава писмо, че трябва да си платят.

„Ако това по някакъв начин наистина се случи, ще бъде в ущърб на учителите и техните възнаграждения!”, коментира Веселин Стефанов, зам.-директор.

От Държавен фонд „Земеделие” обясниха забавеното плащане с проверка на сигнал срещу фирмата на г-жа Рашева – била използвала подизълнители за осигуряване на доставките.

Ако бъдат открити нарушения при проверката, вероятно доставчикът няма да си получи парите. От ДФ „Земеделие” уверяват, че училищата и детските градини няма да бъдат потърпевши.