330 000 ученици от цялата страна са получили подкрепа от Министерството на образованието, съобщи на форум в Пловдив министърът на образованието професор Галин Цоков.

Снимка: bTV

Това става факт с проектите, изпълнявани от МОН в рамките на приключващия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Някои от най-успешните училища в Пловдив представиха добри практики и иновативни решения в тяхната дейност.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Министър Галин Цоков посети и Професионална гимназия по електротехника и електроника в Пловдив, където е един от центровете за върхови постижения.

Учениците му показаха своите изобретения, с които печелят първите места на състезания - роботизирана платформа за неинвазивно измерване на кислорода в кръвта и пулса, система за деление по цвят, програмиране на асемблиран велосипед.

Снимка: bTV

„Две са основните направления – равен достъп до училищно образование и развитие на уменията, което виждаме тук на място. Съвременното обучение не с само знания и тяхното възпроизвеждане, а преди всичко изграждане на професионални умения и умения на XXI век, които ще послужат на децата да бъдат успешни в живота. Към това трябва да се стреми всяко образование, включително и българското“, каза министърът на образованието професор Галин Цоков. 

По време на пандемията от COVID-19 по другия важен проект за достъп до образование в условия на кризи около 20 000 учители и 65 000 ученици са получили електронни устройства.

Снимка: bTV

„На базата на този проект съотношението електронно устройство – ученик се е подобрило 2,5 пъти. Ако сега има пет ученика на едно устройство, преди пандемията е имало 15-16 ученика на едно устройство. Сега сме на средното ниво в ЕС, там е 1:6, значи сме малко по-добре“, допълни Цоков. 

По проектите, свързани с приобщаващо образование, около 12 000 ученици са получили допълнителна подкрепа през летните месеци по време на пандемията. Подкрепени са били и деца със специални образователни потребности.

Снимка: bTV

Проектите ще бъдат продължени в следващия програмен период на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.