Актуализация на пенсиите и запазване на размера на майчинството, на обезщетението за болест и за безработица.

Това предвижда проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за следващата година, с който bTV разполага.

Снимка: bTV

През юли пенсиите ще се актуализират с 6,7 на сто. Със същия процент ще се увеличат и минималната пенсия за стаж и възраст, както и социалната за старост.

Запазва се размерът на майчинството за втората година на детето -  380 лева на месец.

Без промяна остава и минималното обезщетение при безработица, както и правилата за болничните.

Минималната суми за осигуряване се предлага да скочи най-осезаемо именно за земеделските стопани и тютюнопроизводителите.

Снимка: bTV

В момента тя е 400 лева, а предложението е да стане 610 лева. Т.е. тези хора ще внасят доста повече за осигуровки догодина.

В останалите дейности на икономиката не са договорени нови минимални осигурителни доходи -  така че промяна в тях ще има само за длъжностите, на които хората се осигуряват на минималната заплата. Тъй като тя ще расте, автоматично ще расте и техният минимум за осигуряване. А максимумът за всички остава 3 000 лв.

Снимка: bTV

В Кодекса за социално осигуряване се регламентира видът на документите, които работодателите трябва да съхраняват по повод осигурителните права на хората. И как да ги предават в НОИ, ако прекратят дейността си без правоприемник. Изрично се записва и срок до 4 месеца, в който НОИ трябва да сметне пенсията.

Таванът от 1200 лева остава.

"Особени изненади не виждаме, остават обаче много нерешени проблеми, които са поставени в отделните години", заяви Димитър Бранков, член на НС на НОИ и представител на БСК.

Сред нерешените проблеми, според бизнеса, са ползването на права, без реално да са внесени осигуровки и първите три дни от болничния, които ще продължат да са за сметка на работодателя.

Утре Надзорният съвет на НОИ ще разгледа проектобюджета за догодина. Без значение дали ще го утвърди, или не, проектобюджетът ще продължи пътя си до окончателното му гласуване от парламента.