Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпрати сигнал до главния прокурор по повод обществена поръчка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Поръчката е за „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 „Рила-буфер“. Тя цели да анализира документацията за вече предложените зони, да проведе допълнително проучване и даде изводи и препоръки. Прогнозната стойност е 600 хил. лева с ДДС, посочват природозащитниците.

Те обръщат внимание на главния прокурор, че обектът на обществената поръчка е част от една от общо 114 защитени зони, предложени от БДЗП още през 2006 г. Съгласно публичната информация тази разработка на БДЗП е финансирана със средства на МОСВ по договор от 2005 г. с размер на финансирането от 325 хил. лв.

Обикновеното сравнение между тези данни показва, че МОСВ смята да плати за проучване на една зона два пъти повече средства, отколкото е платило за проучване на други 114 зони, посочват от организациите.

Даже да се отчете влиянието на инфлацията (съгласно калкулатора на инфлация на НСИ за периода януари 2005 – юли 2017 г. инфлацията е 50,9%) може да отчетем над 100 пъти увеличаване на разхода за проучване и определяне на една защитена зона, допълват от коалиция „За да остане природа в България“.Използвани са материали на БТА