Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение утвърдената цена на природния газ от 1 юни 2020 г. да е в размер на 20,33 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за м.май 2020 г. в размер на 22.35 лв./MWh, намалението е с 2,02 лв./MWh., или с 9,04%.

Ценовото решение беше оповестено от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора.

Цените на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител, от 1.06.2020 г. остават непроменени. Няма изменение и на преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

„Регулаторът няма да допусне потребителите на топлинна енергия да бъдат ощетени и ще отрази намалената с 9%  цена на природния газ в годишното си ценово решение за топлинната енергия, което предстои да бъде прието на 1.07.2020 г.“, заяви на онлайн брифинга председателят на КЕВР.

Следващата седмица трябва да стане ясно и колко по-ниски ще са цените на топлинната енергия от 5 август до 31 март заради рязкото поевтиняване на газа със задна дата.

След това Булгаргаз трябва да възстанови на топлофикациите дължимите им суми:

"A те от своя страна да изчислят и възстановят сумите надвзети от крайните потребители – сроковете са такива, че при изготвянето на изравнителните сметки ще бъде възможно в тях да бъде отчетено приспадането на изравнителните сметки със сумите, които се дължат от съответното топлофикационно дружества", заяви председателят на КЕВР Иван Иванов. 

От регулатора съобщиха още, че се очаква от юли цената на тока за бита да намалее средно с 0,55 % за страната, но окончателното решение предстои.