По-ниски цени на парното, топлата вода и природния газ определи от днес Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание днес.

Цената на природния газ окончателно се понижава с нови 11,31% от 1 май.

За потребителите в София цената на топлинната енергия се намалява с 5,15 %, във Враца – с 4,14%, в Пловдив - с 1,08 %, в Плевен - с 2,62 %, в Бургас – с 2,97 %, във Варна – с 1,30 %. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 3,04 % по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 2,90%.

В сравнение с цените за април средното намаление на пределните цени на топлинната енергия за тези дружества е в размер на 3,95%.

С утвърдените цени на топлинната енергия за май общото намаление спрямо цените, които бяха валидни до 31.03.2020 г., е с 24,93%. Причината за това е промяната на цената на природния газ след изменението на условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", както и значителното намаление на цените на международните пазари, пишат от регулатора.

В резултат на тези фактори, общото намаление на природния газ, спрямо цените до 31.03 т.г., е с 49,25%.  

С решението си Комисията утвърди от 1 май 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 5,84%.  

Решенията на КЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.