Подпис на предполагаем сапьор от взривяването на крепостта на хълма Калето в Свищов беляза края на проучвателните разкопки на обекта.

Снимка: bTV

Разкопките, под ръководството на проф. Николай Овчаров, продължиха 3 години.

"Тук историята е практически до 1810 година. 1810 година буквално е крайната дата. Тогава е прочутото "изгоревование" или изгарянето на Свищов, в което не само крепостта е взривена, но и целият град до последната къща е изпепелен", разказва проф. Овчаров.

Изцяло разкрита и проучена е северната част на крепостта.

Снимка: bTV

Открити са и монети, част от съкровището на румънския крал Карл Първи от края на XIX век.