Бизнесът може да осигури до 200 хиляди работни места за украински граждани у нас. На този фон едва около 100 са подадените молби за хуманитарна закрила в нашата страна.

Въпреки че се очаква общоевропейско решение по темата, от Министерството на труда и социалната политика напомнят, че хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в бюрата по труда.

Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците, се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.

Междувременно от "Гранична полиция" съобщиха, че от 24 февруари до 6 март 2022 г. включително на всички гранични пунктове в България са влезли над 38 000 украински граждани. В същото време 17 000 са напуснали страната. В момента у нас има 21 000 украинци, бягащи от войната.

Eвелина и Генадий са бесарабски българи със статут на временно пребиваване у нас. Избягали са от Украйна в търсене на подслон и работа.

„Аз съм логопед по образование и мисля, че предучилищната форма и детските градини биха имали нужда от хора с тази специалност“, каза Евелина.

А Генадий ще си търси работа като шофьор или строител, тъй като у нас бизнесът има нужда от кадри.

„Има нужда от хора в шивашката, текстилната промишленост - със заявка, че могат да приемат до 20 000 души. Имаше даже конкретни запитвания от строителството, има нужда от хора в транспортния сектор - реално навсякъде", каза Жасмина Саръиванова от БСК. 

"На първо място трябва да се види тези хора с каква квалификация са. Те трябва да бъдат разпределени по регионален принцип, за да се види къде и от какви работни места има нужда. Заплатата, която те получават, трябва да бъде еднакъв труд за едно и също работно място“, коментира Любослав Костов от КНСБ.

От Министерството на труда и социалната политика напомнят, че гражданите на Украйна могат да започнат работа при облекчени процедури:

- Чрез регистрация в Агенцията по заетостта с документи, удостоверяващи български произход, като в случая тези граждани трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца.

- Право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството.

- Граждани, подали молба за международна закрила.

А работодатели и синдикати са категорични, че трябва още да се облекчат процедурите по кандидатстване за работа у нас.