Президентът поиска в България да бъде изграден умален модел на централата на ЦЕРН, с колайдер и лаборатория за андронна терапия, а в проекта да участват всички балкански държави.  Това се случи по време на двудневното му посещение в Швейцария.

Гордея се, че български специалисти имат принос за развитието на науката, която се създава на световно ниво в Европейската организация за ядрени изследвания – ЦЕРН. Това заяви президентът на среща с наши сънародници, които работят в организацията в Женева.

На границата между Швейцария и Франция президентът слезе 100 метра под земята, за да разгледа централата на ЦЕРН. За да се срещне с българите, които от години работят тук, той слезе ноще надолу, на 150 метра и участва в конференция с тях.

Снимка: Президентство

Над 13 000 учени от 97 държави от цял свят провеждат научни изследвания в ЦЕРН, а общо над 100 български специалисти сътрудничат с организацията. Президентът заяви, че ръководството на ЦЕРН е дало прекрасна оценка за работата на нашите специалисти там. 

По думите на президента България има потенциал да бъде водещата държава при създаването на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа с апаратура, предоставена от ЦЕРН и в тази насока подкрепата на младите български учени от ЦЕРН с доказана експертиза и опит е от изключително значение.  

Държавният глава  посети тунела, в който е разположен Големият адронен колайдер (LHC)  - ускорител, в който се сблъскват частици при скорост близка до тази на светлината. Тунелът с апаратурата се затваря в кръг с периметър около 27 км. 

Президентът измина целия маршрут на тунелите, в момент когато един от елементите беше в застой поради  регулярен ремонт, но затова пък достъпен за писетителите.

В ЦЕРН са готови с проект за нов тунел, който ще обхване диаметър от 100 километра и ще мине под Женевското  езеро.