Защитата на човешките права не може да се осигури без дълготраен мир и устойчиво развитие. Това заяви президентът Румен Радев в изказването си пред Съвета на ООН по правата на човека. В Женева се провежда 41-ата сесия на международния орган, където българският държавен глава е на посещение.

Държавният глава отправи апел за засилване на свързаността и сътрудничеството между органите и агенциите в системата на ООН в тази насока.

В изказването си Румен Радев изтъкна, че България отдава особено значение за утвърждаване на превантивната роля на Съвета по правата на човека и за повишаване на неговата ефективност.

„Повече от седем десетилетия след създаването на ООН основна ценност на организацията остава международното сътрудничество за зачитане на човешките права и основните свободи”, отбеляза президентът.

Той потвърди ангажимента на България да провежда националните политики в областта на защитата на човешките права. Като основополагащи ценности на демокрацията държавният глава открои толерантността и разбирателството като ключови фактори за защитата на човешките права.

Румен Радев открои климатичните промени като сериозно предизвикателство и пречка в много държави за упражняване на основни човешки права. Държавният глава заяви и готовността на България активно да участва в дебатите за влиянието на новите дигитални технологии, в това число на изкуствения интелект, върху човешките права.

Румен Радев е първият български президент, който държи реч пред съвета по правата на човека в Женева. Той говори на английски, един от 6-те официално езика в обединените нации,  за нашия опит при спазването ма човешките права и приносът ни за спасяването на българските евреи.

По време на срещите си на високо ниво тук президентът за пореден път поиска изграждане на международен институт за устойчиво развитие в югоизточна Европа
 
Посещението на Румен Радев в Швейцария продължава и във вторник. Той ще посети ЦЕРН, където работят около 100 българи високо квалифицирани специалисти.