Министър-председателят Гълъб Донев назначи проф. Владя Борисова за председател на Патентно ведомство, съобщиха от правителствената пресслужба.  

Със същата заповед бе освободена Таня Митова. 

Проф. Борисова веднъж вече е заемала длъжността председател на Патентно ведомство в периода 2021 г. – 2022 г. Преди това е била директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС. Има дългогодишен опит в сферата на интелектуалната собственост. От 2018 г. е член на Съюза на учените в България. Притежава юридическо и икономическо образование от УНСС.

Патентно ведомство на България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на икономиката.