19 от най-често ползваните услуги от Патентното ведомство вече ще са безплатни. Решението е част от поетите ангажименти за редуциране на административната тежест, съобщиха от икономическото министерство.

Днес в Държавен вестник е публикуван новият ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността.

19-те услуги представляват 30 на сто от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите по ценоразписа. Във всички останали 44 административни услуги е възприет подходът за редуциране на цените, като същите са значително намалени.

Запазен е и подходът цената за проучвания за изобретения да се намалява с 50 на сто, ако заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и средни предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, академични научно-изследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в държавния регистър на патентите или на полезните модели.

Отделно от това е въведен нов критерий, според който всички цени за административни услуги, събирани съгласно ценоразписа ще бъдат намалени с още 10 на сто при подаване на заявлението онлайн. Сроковете за предоставяне на някои от услугите, също са намалени.