Прекратена е обществената поръчка за закупуване на медицински хеликоптери, тъй като единствената подадена оферта в процедурата надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя. Това става ясно от публикувано решение в Регистъра на обществените поръчки. 

Според решението на заместник-министъра на здравеопазването в офертата на компанията Leonardo S. p. A. предлаганата обща цена за поръчката е в размер на 123 363 956, 00 лева без ДДС. Условията на възложителя са офертите да не надвишават максималния финансов ресурс, а именно 102 589 827, 80 лева без ДДС. 

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за закупуване на 6 медицински хеликоптера през юли. Потенциалните кандидати имаха възможност да подават офертите си за участие в поръчката до 1 септември 2022 г. 

Очаква се шестте хеликоптера да бъдат доставени до 30 април 2026 г., като първият от тях ще бъде получен до 1 декември 2023 г.