Домашното насилие и преследването да се наказват със затвор. Предложението е на работна група към Министерството на правосъдието, с което bTV разполага. 

На горещата телефонна линия на асоциация „Анимус” около 2 хил. пострадали търсят помощ всяка година.
Най-много са жертвите на домашно насилие, повечето от тях са жени.

Снимка: bTV

Според предложенията Закона за защита от домашното насилие ще  включва и насилие заради половата идентичност или сексуална ориентация.

Снимка: bTV

А в Наказателния кодекс ще се предвиди затвор дори и за преследване – чрез телефонни обаждания и есемеси например.