Създава се възможност личните карти и паспортите да съдържат и чип за електронна идентичност. Това предложение за промени в Закона за личните документи одобри днес Министерският съвет.

Едно от предложенията е да може да се издава паспорт със срок 10 години.

Предвидена е и възможност да отпадне задължението за смяна на шофьорската книжка при промяна на постоянния адрес, ако населеното място е в рамките на една и съща област.