Показваме ви сателитна снимка от 31 август - два дни преди водната стихия. Ето как изглежда мястото над селата Богдан и Каравелово тогава.

На втората сателитна снимка, направена след поройните дъждове на 5 септември, местата около реките и горските пътища са по-голи и видими. От сателита ясно се виждат пораженията и пътят на водата.

Според снимките промяната във вида на гората при поглед отгоре настъпва след наводненията. Дали обаче одобрената сеч в тези гори през последните години е сред причините за мащабното водно бедствие над селата - проверихме как изглежда мястото от Космоса назад във времето и потърсихме експерти.

10 юли 2017 година - така изглежда гората над селата Слатина и Богдан отгоре. С приближаване на фокуса на сателита виждаме разлика между снимката тогава и по същото време, но пет години по-късно. На 10 юли 2017 г. мястото изглежда по-зелено, докато на 17 юли 2022 г. прозират петна.

Експертът Атанас Русев твърди, че сеч в Карловско все пак е имало. На тези изготвени от него карти виждаме в червено площите, в които горските са издали позволителни за сеч.

„Почти във всяка гора над тези села през последните години е провеждана сеч. За позволително за сеч трябва да искат 25% от гората, те влизат, значи на едно от 10 сечища няма такива нарушения, на другите 9 те не секат 25% от гората, а секат 30 или 40%“, обясни той.

Експертът разказва и за още възможни методи за "изнасяне на гората".

„Те обаче не прекарват един път, а множество извозни пътища, които в последствие стават причина за ерозия и какво се случва с водозадържащите функции на тази гора - намаляват на 50-60-70%. Т.е. като падне дъжд, цялата вода вече не се поема от почвата около дърветата, а се устремява по тези извозни пътища, най-често към деретата без никакви прегради, там тя се натрупва в огромни количества и стават наводнения, това се случва“, добави Русев.

Данните на Русев за позволителните за сеч са взети от масивите на Изпълнителната агенция по горите.

С текст POMAGAME на DMS 17 777 всеки може да дари в помощ на пострадалите села в Карловско.