Преброяването на населението ще се проведе от 7 до 17 септември, като анкетите ще се попълват онлайн през сайта на Националния статистически институт. 

След това официалните преброители тръгват по домовете – интервютата ще са в периода 18 септември – 3 октомври.

ЕК и евродирективите настояват страните членки да направят преброяването до края на 2021 г.