Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, както и за народни представители, които ще бъдат на 14 ноември.

Средствата в нея са в размер на 123,8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за евентуални два тура на президентските избори.

Съгласно Изборния кодекс разходите са за сметка на държавния бюджет. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

При необходимост, след сключване на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за машинно гласуване с инсталиран приложен и системен софтуер, ще бъдат осигурени допълнителни разходи.

При взимане на решение от страна на ЦИК за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции правителството има готовност да осигури необходимите за целта допълнителни средства.

Средствата са разпределени за два тура, заради допускането, че президент и вицепрезидент ще се избират в две последователни недели.

За възнаграждения на членовете на районните и секционните комисии са заложени почти 52 милиона лева.

Отпечатването на хартиените бюлетини и обработката на данните от гласуването ще струват почти 15 милиона лева, а обучението на членовете в комисиите - половин милион.

За охраната на изборите МВР ще получи 19 милиона лева. Външното министерство, което отговоря за гласуването зад граница - 10 милиона, а образователното - 60 хиляди.

В план-сметката няма специален ред за разходи за дезинфектанти и маски, но от финансовото министерство коментираха, че пари са предвидени по бюджетите на различните ведомства.

При необходимост ще бъдат отпуснати средства за допълнителни машини за гласуване, както и за камери, ако Централната избирателна комисия реши да въведе видеонаблюдение.