Правителството ще предостави 39 млн. лв. допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища, считано от 1 януари 2024 г. Това ще даде възможност минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се увеличи с 290 лв. – от 1810 лв. на 2100 лв.

Повишението ще обхване 33 държавни висши училища с 2086 асистенти. То ще допринесе за привличането и задържането на млади преподаватели и тяхното развитие в академичната кариера.

Средствата в размер на 39 млн. лв. са разчетени със Закона за държавния бюджет за 2024 г., поради което на настоящия етап няма пречка да се реализира увеличение на възнагражденията на академичния състав от 1 януари 2024 г., уточняват от Министерския съвет.

Приетите от НС промени в Закона за висшето образование предвиждат определяне от 1 април 2024 г. на:

  • нови минимални основни заплати за най-ниската академична длъжност;
  • определяне на минимални основни заплати за изследователи, специалисти и експерти;
  • увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища за достигане на средна брутна заплата не по-малка от 180% от средната брутна за страната и увеличение на стипендиите на докторантите в размер не по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната.

Общият финансов ресурс за реализиране на приетите от Народното събрание промени възлиза на около 184 млн. лв., което води до необходимост от осигуряване на значителен финансов ресурс от държавния бюджет, който не е предвиден със Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Единственият възможен източник за това е да бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на капиталовите разходи по централния бюджет, включително Инвестиционната програма за национални проекти, приета със Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Необходимите средства в размер на 150 млн. лв. за компенсиране на държавните висши училища за намаления размер на приходите им в резултат от отпадането на таксите за обучение на студентите не са предвидени със Закона за държавния бюджет за 2024 г. нито като разход, нито като намален приход.

От правителството се ангажираха също да увеличат заплатите в администрацията във висшите учебни заведения с 12%.

Как се стигна до тук?

От Съвета на ректорите обявиха, че на 20 май всички държавни висши училища, както и някои частни ще затворят врати и че това ще е началото на серия от протести, като е възможно да се стигне до блокиране на основни пътни артерии.

По думите им през последните три години парите от БВП, предвидени за университети, драстично намаляват, а заплатите на преподаватели са „унизително ниски“. На среща между представители на Съвета на ректорите и президента днес Румен Радев ги подкрепи и обеща да проведе разговор с министър-председателя Димитър Главчев.

В петък Съветът на ректорите се събира извънредно, за да реши остават ли в протестна готовност.