Правителството взе решение да се освободи радиочестотен спектър за стартиране на изграждането на 5G мрежа у нас.

Предстои Комисията за регулиране на съобщенията да организира дейността по предоставяне на мобилните оператори на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz, които са необходими за изграждане на 5G мрежи.

Те следва да осигурят висока скорост на обмен на данни при пълно покритие на страната по територия, а не само по население.

От Министерски съвет напомнят, че направените изменения са в съответствие с поетите от България ангажименти към решение на Европейския парламент.