Късо съединение, пожар и липса на инвестиции в мрежата са причина за авариите в „Топлофикация – Перник“ АД. Това е показала извънредната проверка на Министерството на енергетиката, назначена от министър Теменужка Петкова.

Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в града през последните седмици, е възникналият на 19 февруари пожар заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който е засегнал и други силови кабели, се казва в съобщение на ведомството.

Снимка: Снимай Перник

Повредените кабели са прекъснали електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех „Въглеподаване“. Тъй като основното и резервното гориво на „Топлофикация – Перник“ са въглища, при превключване на котлите на работа с природен газ съоръженията не могат да достигнат необходимата топлинна мощност. Затова в периода 19 – 28 февруари 2018 г. „Топлофикация“ е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20 градуса по-ниска от утвърдената по график.

Отделно проверката е показала, че през последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято обща дължина е 2747 м. През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Проверката е установила още, че през целия зимен период „Топлофикация“ АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения.

Данните от ревизията, отнасящи се до качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), казват още от Министерството.