Отпускат се допълнително още 50 места за обучение на медицински сестри и 30 за лекарски асистенти в Медицинския университет в София. Това реши служебното правителство с промяна на вече утвърдения брой на приема в държавните висши училища през учебната 2022-2023 година.

Медицинският университет-София ще обучава общо 337 студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за двете специалности. Мотивът за това увеличение е сериозният недостиг на медицински сестри в сектор „Здравеопазване“ и засилващият се интерес към професията на лекарския асистент.

Друга промяна предвижда с 18 повече места за курсанти в специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за бакалавърска степен във Висшето военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия. Така бройките от 44 ще станат 62. 

Допълнителните бройки са продиктувани от трудното задържане на кадри за въоръжените сили. С едно място повече ще има и за специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за степен „магистър“, след придобито висше образование във Военната академия „Г. С. Раковски“.