С общо 866 се увеличава за следващата академична година броят на местата за студенти по 23 професионални направления.

Това предвижда план-приема за учебната 2022/2023 г., приет от правителството.

Причината е, че те подготвят необходими за икономиката у нас специалисти. 

Най-голямо увеличение на местата има в професионалните направления: „Растениевъдство", „Математика", „Животновъдство", „Общо инженерство", „Машинно инженерство", „Материали и материалознание", „Енергетика" и „Комуникационна и компютърна техника". 

Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти в 38 държавни висши училища. 

За академичната 2022/2023 г. са предвидени 15 994 места за обучение срещу заплащане. Одобрени са и 1919 места.