До 70% от преподавателите в някои университети не отговарят на минималните изисквания, заложени в Закона за развитие на академичния състав.

Това съобщи министърът на образованието и науката акад. Николай Денков в интервю за БНР.

Общо пет групи показатели са включени в новата методика за оценка на преподавателите, като новите правила ще бъдат основа и при промяната на заплащането.

Мнението на студентите също ще се взема предвид при атестацията, уточни Николай Денков.

Просветният министър обясни още, че плагиатството остава голям проблем при академичната общност и за студентите ще бъде въведен специален курс, за да се избягва злоупотреба с авторско съдържание.