Повече контрол за по-чист въздух – за това се разбраха управляващите на дискусия по проблема. Министърът на околната среда и водите Нено Димов отново посочи битовото отопление като основен източник на замърсяване с фини прахови частици. 

Екоминистърът посочи и основните действия, които могат да направят въздуха по-чист. Сред тях са ясни изисквания към съдържанието на пепел и сяра в горивата, които се продават за битово отопление. И още – влажността на дървата за огрев трябва да бъде по-ниска.

Ако едно дърво е съхнало година, година и половина емисиите на вредни вещества във въздуха могат да паднат до 40 процента. Необходими са и санкции за онези, които замърсяват въздуха на пътя. И по-високи изисквания към опаковките на продуктите, които купуваме.

Малките общини все още подценяват проблема с мръсния въздух. Монтана е един от лошите примери. Освен битовото отопление въздухът става все по-тежък и труден за дишане заради безконтролното отделяне на вредни газове от дизеловите автомобили със свалените катализатори.

Според транспортния министър Ивайло Московски лисата на катализатор е сериозно нарушение и трябва да има строги санкции.

В битката за по-чист въздух днес в Русе се появиха цветни противогази. Необичайната акция е дело на анонимна група, която е решила по този начин да даде повече гласност на проблемите с околната среда.