По-скъпа „Гражданска отговорност“ ще плащат шофьорите от Нова година. Комисията за финансов надзор одобри застрахователите да плащат с около 3 лв. по-висока вноска към Гаранционния фонд. 

Застрахователни брокери очакват „Гражданска отговорност“ да поскъпне от януари, заради ръста на цената на автомобилите на която се застраховат.

По-високата цена ще се дължи и на по-високите вноски към Гаранционния фонд на незастрахованите коли, одобрени от Комисията за финансов надзор.

Повече прочетете тук