България ще получи 787 млн. евро европейско финансиране за новата програма на ЕС „Образование“ за 2021-2027 г.

С близо 236 млн. евро ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент върху уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система.

Част от програмата също е разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигиталната компетентност и уменията на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържани, и ще се подкрепи изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната.

За подобряване на връзката между образованието и пазара на труда се предвиждат 103 млн. евро.

Близо 210 млн. ще бъдат насочени за въвеждането на дуалното образование в приложими специалности във висшето образование.