Положителна тенденция за българското образование отбелязваме днес, на Международния ден на учителя. Всеки трети преподавател у нас е на възраст до 35 години.

Това показват данните, които представи в интервю за БТА председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ Янка Такева. По думите ѝ 93 000 са сега учителите и директорите в детските градини и в училищата в страната от 1. до 12. клас, а 35 000 от тях са до 35-годишна възраст.

Една от вероятните причини за това е повишаването на заплатите в сектора с 5% за преподавателите и с 4% за непедагодическия персонал от 1 септември тази година.

Минималното учителско възнаграждение е 1486 лв. Старши учител или старши възпитател получава минимум 1592 лв., а 1810 лв. е минималната заплата за директор на училище.

Към момента не се наблюдава и недостиг на специалисти в образователния сектор. Изключение правят детските градини в София, за които има липса на помощник-възпитатели. Според Такева причината за това е ниското заплащане на тези специалисти.

"Вече младите учители, които завършват университетите, масово влизат в българските училища, без да започват първо друга работа, както беше преди години. Също така много от специалистите, които имат педагогическа правоспособност, започнаха да преподават като учители в училищата”, посочва Такева.

По данни на Евростат по отношение на възрастта през 2020 г. 388 000 учители са били на възраст под 30 години в трите образователни нива (7% от общия брой) в ЕС. Преподавателите на възраст над 50 г. са били 2 млн. или 39%.