Над 60% от хотелиерите възнамеряват да намалят цената на пакетните услуги за почивка, показва проучване на НСИ.

50,4% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. Същевременно 62,5% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52,1% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 40,8% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, следвана от „освобождаване/съкращаване“ – 35,4%, и „неплатен отпуск“ – 31,7%.

От мярката „60/40“ са се възползвали 17,6% от мениджърите, а от „дистанционна форма на работа“ – 15,1%.

През март по-голяма част от управителите – 72,2%, съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 24,5% от тях посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план 42,9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат до 50% от разходите за дейността със собствени средства, 18% от тях - до 100%, а 38,2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план 42,6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35,4% смятат да продължат да работят, макар и с намален обем, а 14,6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6,3% прогнозират да я прекратят.