Дискриминиращи условия, забавяния и индикации за картелни споразумения показва обобщеният доклад за състоянието на министерствата и дейността по провеждане на обществени поръчки. Одитът е поръчан от служебния премиер Огнян Герджиков и е направен от Инспектората към МС.

Обект на проверка са обществените поръчки от последните две години, които не са били проверявани от Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата. В докладите на министрите не се съдържат данни през проверявания период да са допуснати съществени нарушения при функционирането на министерствата, но е представена информация за възникнали проблеми при реализирането на конкретни секторни политики и програми.

Като примери за необосновано ограничаване на участниците в обществени поръчки за даване на предимство на някои от тях се дават две процедури на пътната агенция за поддържане на АМ „Хемус” и АМ „Тракия”, договори за ремонти на служебните автомобили на Агенцията по заетостта и др.

Забавянето на обществена поръчка за изготвяне на последваща оценка (ex-post) на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. по данни на Министерството на земеделието и храните може да доведе до риск от спиране на средствата по ПРСР, посочват авторите на доклада.

Други рискове възникват от забавени обществени поръчки на МВР за подпомагане в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“. Става дума за 94 процедури за над 178 млн. лв. без ДДС. Има риск да бъдат загубени отпуснатите на страната ни средства от ЕК за защита на границите и да бъде образувана наказателна процедура заради неспазване на поетите от страната ни ангажименти.

По отношение на случаите, в които има индикации за картелни споразумения, в официалното съобщение няма конкретни примери.

„Данните, съдържащи се в докладите на министрите очертават, наред с позитивите в общото състояние и функциониране на министерствата, също така и някои повтарящи се през годините недостатъци в чувствителната област на обществените поръчки, касаещи тяхното планиране, подготовката на документацията и провеждането на процедурите”, пишат авторите на доклада.