БСП Лява България внесе в Народното събрание предложение за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на ЕС във връзка с конфликта в Украйна. Това се казва в декларация на БСП. Народните представители от левицата предлагат на НС да приеме решение в три основни направления.

Първото от тях е народните представители да се обявят против разширяването на санкциите от страна на ЕС по отношение на Руската федерация, както и срещу налагането на санкции от страна на Руската федерация срещу страните - членки на ЕС.

БСП Лява България предлага НС да предложи на Министерския съвет да изготви план за поетапна отмяна на санкциите, наложени от ЕС срещу Руската федерация, който да бъде представен и одобрен на Съвета по Външни работи на ЕС.

В третата част на решението, народните представители призовават за незабавна отмяна на забраната за пътуване в ЕС на депутати от Думата и от Съвета на федерацията на РФ- с цел улесняване на междупарламентарния диалог между ЕС и Руската федерация.

Социалистите смятат, че политиката на санкции и контрасанкции е показала своята неефективност, не е допринесла за разрешаването на конфликта, а от санкциите страдат преди всичко гражданите на ЕС и РФ.

Сред вносителите са: Михаил Миков, Кристиан Вигенин, Ангел Найденов, Драгомир Стойнев,Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов, Жельо Бойчев.