Близо 41 милиона лева е сумата, която ще бъде разпределена под формата на еднократна социална помощ за най-бедните и засегнатите от кризата. Това стана ясно след заседание на Министерски съвет в четвъртък.

Парите за мерките, насочени към най-уязвимите групи от населението, ще дойдат от намаление на разходите по бюджетите на МС, министерствата и ведомства. В орязванията влизат 19 867 000 лв. от предоставените допълнителни средства по бюджета на регионалното ведомство за ново строителство на автомагистралите „Хемус” и „Марица”.

По-късно през деня от пресслужбана на правителството уточниха, че близо 20-те милиона лева не са належащи за дейностите по двете магистрали за тази година и могат да бъдат пренасочени към изключително важните и спешни програми за подпомагане на най-уязвимите социални групи. По преценка на АПИ тази сума е пренасочена, тъй като няма да бъде разходвана през тази година.

Кабинетът уверява още, че пренасочването на тези средства няма да забави строителството на магистралите.

Преструктурирането на средствата, което не засяга делегираните дейности (единни разходни стандарти за образование и културни институти, дългосрочни командировки в чужбина, издръжка на центровете за спешна медицинска помощ и психиатрични болници, текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа), ще позволи да бъдат насочени към субсидирана заетост, финансиране на програми за обучение и заетост на безработни лица на социални помощи, както и такива, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството.

Ще бъде разширен кръгът на лицата и семействата, които имат право на помощи за отопление и ще бъдат подпомогнати лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания.

„Това е тежко решение, взето от кабинета днес след сериозен дебат, и някои министри са гласували против. Ограниченията, които министрите ще направят в своите бюджети, преследват една благородна цел и ще отправят едно послание в духа на призива за солидарност”, заяви министър-председателят Марин Райков пред журналисти.

Министърът на финансите Калин Христов уточни, че от механичното съкращаване на инвестиции няма полза и затова "се обединихме, че парите ще се намерят с намаляване на парите за издръжка на всички министерства".

Точната сума е 40 967 604 лева. Решение за точното разпределение на средствата ще се вземе след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Окончателното гласуване на мерките ще бъде в сряда следващата седмица на редовното заседание на кабинета.