На 9 юли в Националния природонаучен музей при БАН ще бъде представена изложбата „Боян – следи в науката“. Тя е посветена на научните постижения на зоолога и биоспелеолог Боян Петров.

За първи път ще бъдат показани два видеоклипа, които той е заснел на Шиша Пангма на 28 април 2018 г. Това са едни от последните кадри на известния наш алпинист, преди да започне фаталното си изкачване на върха, в които разказва за зоологичните си изследвания при височинните експедиции.

Боян Петров е сред малкото зоолози в света, успял да събере колекции от границата на разпространение на живота на височини над 6000 м, което го нарежда сред най-добрите български полеви изследователи.

Обогатил е колекциите на Националния природонаучен музей с десетки екземпляри от животински видове - някои от тях нови за науката, които вече са определени и са изложени в настоящата експозиция, заедно с част от дневниците и колекциите му.

Освен алпинист Боян е отличен спелеолог, изследвал пещерите и пещерната фауна у нас и по света. Посетителите ще могат да видят прониквачния му костюм и научната му екипировка за изследване на прилепи и други пещерни животни.

На името на Боян Петров до днес са кръстени 10 вида животни, сред които стоножката Balkanopetalum petrovi Stoev & Enghoff, мокрицата Trichoniscus petrovi Andreev, бръмбарите Gueorguievella petrovi Giachino & Gueorguiev и Eustra petrovi Gueorguiev, водният охлюв Belgrandiella petrovi Georgiev, дървеницата Scirtetellus petrovi Simov и др.

Голяма част от научните му колекции остават все още непроучени. Сред тях без съмнение има десетки непознати за науката видове безгръбначни животни.