Подаръците, получавани от председатели на парламента, излизат на светло. Очаква се те да бъдат изложени във витрини в Народното събрание.

Близо 1000 подаръка, получавани от председателите на парламента от времето на социализма до наши дни, вече ще бъдат достъпни за всички. Една голяма част вече са извадени от складовете, почистени от прах и подредени.

Бившият парламентарен шеф, макар и за кратко, Борислав Великов си спомня, че по протокол не сме се изхвърляли със скъпи подаръци, а по-скоро с емблематични - свръзани с българската история.

По закон председателят на парламента не може да си тръгне с даровете след приключване на мандата си.

Подаръците ще бъдат подредени в специални витрини. Очаква се да бъдат показани наесен и да бъдат достъпни в дни на отворени врати.