По-скъп ток и парно от юли - това ще обсъди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Най-значително поскъпване на тока е заложено за клиентите на ЕНЕРГО-ПРО - 4,24%. За битовите потребители на „Електрохолд“ и EVN увеличението е малко над 3,4%.

Въпреки че някои от топлофикациите поискаха значително увеличение в заявленията си, в доклада, които регулаторът ще обсъди, е заложено минимално поскъпване на парното от под 1% в цялата страна.

За най-голямата „Топлофикация – София“ е заложен ръст от 0,05%. А намаление на тарифата е предвидено единствено за абонатите в Перник.