Подготвя се създаването на първите два зелени затвора у нас – в Белене и в Плевен. Проектът по модела на затвора Она в Норвегия е на финалната права, а целта е да се намали потреблението на енергия и лишените от свобода да бъдат подготвяни за работа в зелената икономика.

Зелените работни места имат за цел да опазват и възстановяват околната среда. Това става или чрез намаляване на потреблението на суровини и енергия, или чрез намаляване на отпадъците и замърсяването, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Това са работни места в областта на селското стопанство, биоземеделието, екотуризмът и строителните дейности, свързани с енергийната ефективност.

На 16 февруари излезе докладът на Националния превантивен механизъм (НПМ) за проверките в местата за лишаване от свобода. В годишния доклад на омбудсмана се включват още психиатрии, детски интернати и бежански центрове.

Данните показват, че през 2023 г. екипът на НПМ е извършил 50 проверки и са изпратени общо 129 препоръки до различни държавни органи.

Трайно нерешени остават проблемите с медицинското обслужване на затворниците, наличието на вредители като хлебарки и дървеници в килиите и липсата на обучение и подготовка както на лишените от свобода, така и на служителите на затвора.

В Норвегия зелените затвори вече са открили решения на тези трудности.

Екологизацията на затворите дава възможност за създаване на по-ефективна система, в която потреблението на енергия намалява, а лишените от свобода са ангажирани с образование и обучение за подготовка за работа в зараждащата се зелена икономика.

Това от своя страна ще намали разходите на финансови и човешки ресурси.