Българските ученици нямат елементарни знания по математика и четене, сочат резултатите от международния тест PISA, който проверява умения на 15-годишните ученици да прилагат усвоените знания на практика. Резултатите бяха представени на пресконференция в БТА.

По математика учениците ни са на последно място в Европейския съюз, а по четене – на предпоследно. Това са най-слабите резултати на страната ни от 2006 година насам.

 

Данните сочат, че точките по математика са с 19 по-малко в сравнение с резултатите от 2018 г. 54% от българските деветокласници са под критичния минимум на знания и умения по математика.

Четенето също е много трагично. Според изследването 53% от учениците в 9-ти клас нямат елементарни четивни умения. Тук резултатите са спаднали с 16 точки.

Трагична е и ситуацията при природните науки, където 48% са с драстични дефицити.

Това са сред „най-ниските резултати, наблюдавани някога и при трите предмета“, става ясно от данните.

Отличници по математика са Сингапур, Китай, Япония, Корея, Естония. При четенето първенец е Сингапур, а след него се нареждат Ирландия и Япония, сочат резултатите на PISA.

Като основна причина за ниските резултати на българските ученици е посочена пандемията от COVID-19 и онлайн обучението. Подобна тенденция се наблюдава и в остатъка от света.

Основните проблеми са липсата на дисциплина и внимание. Деветокласниците у нас казват, че им е трудно да учат и да внимават в час по математика. 48% от запитаните не слушат какво казва учителят.

Почти всеки втори ученик в България се разсейва от дигиталното си устройство.

И учители, и ученици у нас са на едно мнение - основен проблем е многото теория и малкото практика.

А според образователния министър решението е учениците да четат повече не само в клас, но и вкъщи.