Прогнозата и данните за поленовия фон се изготвят всяка седмица от Мариела Христова - биолог от лаборатория "Алергия" към НЦЗПБ (Националният център по заразни и паразитни болести).

И през следващите дни най-активно ще цъфтят растенията от сем. Житни и плевелите като: пелин, щир, сем. Лободови и коноп.

ЦЪФТЕЖ НА КОНОП

Пелинът в тази част на годината е много агресивен, особено в сухите дни като тези, които ни предстоят.

ЦЪФТЕЖ НА ЦАРЕВИЦА

При сем. Житни започват да цъфтят царевиците. Техният прашец може да дразни чувствителните хора само ако минават в близост до полета с царевица.