Първите 20 военнослужещи, които са заявили желание да станат дарители на плазма за лечение на COVID-19, ще го направят в седмицата между 23 и 27 ноември.

Акцията се провежда в Центъра по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия (ВМА). За да не се получават струпвания, е създаден график и военнослужещите са разпределени по дни.

Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов от 9 ноември 2020 г. бе създадена организация за даряване на кръвна плазма от военни и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Продължителността на целия процес по снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма отнема около 60-90 минути. На всеки дарител се прави предварителна картотека на място във ВМА и изследване за наличие на антитела.

Всеки преболедувал COVID-19, на възраст от 18-65 г., може да стане дарител на реконвалесцентна плазма и по този начин да помогне на други заразени да живеят.